Logoterapia

KESKUSTELUAPUA ERI ELÄMÄNTILANTEISIIN

Tarjoan sinulle keskusteluapua arjen pienissä ja suurissa tilanteissa. Esimerkiksi kun punnitset eri vaihtoehtoja yksityis- ja työelämässä, kohtaat vaativan elämäntilanteen tai koet tarkoituksettomuutta. Autan sinua eteenpäin myös isompien muutosten, kuten avioeron, työttömyyden tai muun kriisin kohdatessa.

Tavoitteena on etsiä yhdessä jotain sellaista, mitä yksin et olisi löytänyt ja tarkastella käsillä olevaa asiaa monipuolisesti. Pohdimme yhdessä ratkaisuja ja katsomme tulevaisuuteen.

Tapaaminen järjestyy omalla vastaanotollani tai voimme tavata myös sinulle parhaiten sopivassa paikassa.

Voimme täydentää keskustelujamme  voimauttavan valokuvan tai keho ja mieli harjoitteiden menetelmillä.

Logoterapia

Itävaltalaisen psykiatrin ja neurologin Viktor E. Franklin (1905-1997) kehittämä psykoterapian suuntaus logoterapia perustuu tarkoituskeskeiseen elämänfilosofiaan, joka korostaa ihmisen henkistä ulottuvuutta ja potentiaalia, vastuuta ja vapautta elämän valinnoissa. Logoterapian teoreettista perustaa Frankl on kutsunut myös eksistenssianalyysiksi. Logoterapian tavoitteena on auttaa avuntarvitsijaa löytämään elämälleen tarkoitus.

Ihmisen perimmäinen tarve on kokea elämä mielekkäänä ja merkityksellisenä. Tarkoituksen löytämisen kautta ihmisen on mahdollista löytää itsessään oleva potentiaali kestää lähes mitä tahansa elämässä vastaantulevaa. Ihmisellä ei ole aina vapautta valita eikä muuttaa olosuhteitaan, mutta hänellä on aina vapaus valita suhtautumisensa niihin. Ihminen on myös aina vapaa tekemään valintoja, joista hän on vastuussa.

Logoterapian käsitys ihmisenä olemisesta on lohdullinen. Ihmisen menneisyys ei määrää, mihin hänellä tulevaisuudessa on mahdollisuuksia. Hyvää on aina olemassa kaikesta huolimatta.

Elämänmyönteisenä maailmankatsomuksena ja elämänfilosofiana siitä on apua erilaisissa elämänvaiheissa ja -tilanteissa, kriiseissä ja kohtaloniskuissa, elämän tarkoituspohdinnoissa sekä ihmisenä kasvun prosesseissa.

Tarkoituskeskeinen keskustelu on dialogia, joka tukee avuntarvitsijaa löytämään omien arvojensa mukaisia, vastuullisia ja vapaita valintoja tietoisena, omaa intuitiotaan ja viisauttaan kuunnellen.

Logoterapia ei kuulu KELA-korvauksen piiriin. Isommissa kriiseissä suosittelen ottamaan yhteyttä laillistettuun psykoterapeuttiin.