Pilates

VOIMAA, LIIKKUVUUTTA JA KEHOTIETOISUUTTA

Pilates harjoittelu kehittää voimakkaat ja tasapainoiset lihakset, lisää liikkuvuutta sekä parantaa kehonhallintaa ja kehotietoisuutta. Säännöllinen harjoittelu auttaa löytämään selkärangan ja koko kehon oikean – neutraalin asennon ja vahvistaa syviä, hyvää ryhtiä ylläpitäviä lihaksia.

Pilates -liikkeiden teho perustuu kuuteen harjoittelua ohjaavaan periaatteeseen: tarkkuus, keskittyminen, keskittäminen, kontrolli, virtaus ja hallittu hengittäminen.

  • Tarjoan Pilates-tunteja pienryhmille ja yrityksille
Pilates -menetelmä

Pilates -menetelmä on Yhdysvalloissa varsinaisen uransa tehneen mutta alunperin saksalaisen Joseph Hubertus Pilateksen (1883 – 1967) luoma kehonhallintamenetelmä. Pilateksen tavoitteena on kehittää optimaalista toiminnallista ryhtiä vahvistamalla vartalon keskialuetta, opettamalla fysiologisesti oikeaoppisia liikeratoja ja syventämällä hengitystä. Pilates -harjoitteet käynnistyvät keskivartalon syvien lihasten aktivoimisesta, ja useimmiten ne toteutetaan lateraalisen hengityksen rytmissä. Kehon eri osat pyritään sitomaan hyvään toiminnalliseen yhteyteen toistensa kanssa. Menetelmä vahvistaa syviä, hyvää ryhtiä ylläpitäviä lihaksia. Menetelmän harjoittelu vaatii tarkkaa keskittymistä ja liikkeiden puhdasta suorittamista, jotta siitä saisi parhaimman mahdollisen hyödyn irti.

Pilates- menetelmä on kaikille sopiva liikuntamuoto. Pilates -liikkeistä muodostuu vähitellen virtaava sarja, jossa pyritään monipuolisten toiminnallisten yhteyksien vahvistamiseen sekä vartalon optimaalisten ryhtilinjausten ylläpitämiseen.

PilatesHealth® harjoittelussa yhdistetään Joseph Pilateksen luoma kehonhallintamenetelmä terveysliikunnan nykytietämykseen sekä uusimpaan tutkimustietoon tuki- ja liikuntaelin harjoittelusta.